Arşiv

Archive for the ‘Raporlar-İncelemeler’ Category

Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu: F Tipi Sağlığa Zararlıdır!

18 Aralık 2006 2 yorum

Roma İmparatoru Frederick II, bilim dünyasında, yaptığı acımasız deneyle tanınır. Frederick, “Yeni doğan bebeklerle sosyal ilişki kurulmazsa, bebekler, ana dillerini değil, her insanın doğuştan bildiği, insanlığın ortak dilini konuşurlar” hipotezini sınamak için, yeni doğmuş birçok bebeği, annelerinden ayırıp bir kurumda tecrit etmiş ve bakıcılarının bebekleri yalnızca, beslemeleri, giydirmeleri ve yıkamalarına izin vermiştir. Başka hiçbir sosyal ilişkiye girmeyen bebeklerin tümü, varlığına inanılan tanrısal bir dili veya ana dillerini konuşamadan ölmüşlerdir. Bir gözlemcinin deneyle ilgili yorumu şöyledir: “Öldüler, çünkü bebekler, onlara bakanların coşkulu yüzleri, sevecen dokunuş ve sözleri olmadan yaşayamadılar”. Daha fazlasını oku…

Reklamlar

Mazlum-Der İstanbul Şubesi: Bolu F Tipi Cezaevi Raporu

13 Ocak 2005 2 yorum

Mazlum DerCezaevinde halen en temel sorun “tecrit” uygulamasıdır. Mahkûmların tümü, üçer kişilik koğuşlarda kalmaktadırlar. Mahkûmlar; diğer mahkûm ve tutuklularla hertürlü irtibatın kesilerek “yalnızlaştırma”ya tabi tutulduklarını, bu “tecrit”in sadece üçer kişilik koğuşlara kapatılmakla sınırlı olmayıp sosyal alanları (kütüphane vs.) kullanırken de devam ettiğini, sosyal alanlarda bir başka mahkûm veya tutuklu ile en ufak bir sohbet nedeniyle disiplin cezasına tabi tutulduklarını, “tecrit” uygulamasındaki şikâyetlerinin Cezaevi İdaresinden ziyade cezaevindeki “tecrit” koşullarından kaynaklandığını, F tipi ile ilgili yasal düzenlemelerin “tecrit”e yönelik olduğunu, bu yasal düzenlemelere bir de cezaevi idaresinin uygulamaları eklendiğinde insani bir hayattan mahrum olduklarını, sosyal alanlardan tam olarak yararlansalar bile bir mahkûmun görebileceği başka mahkûm sayısının 10 kişiyle sınırlı olduğunu beyan etmişlerdir. “Tecrit” durumu psikolojik olarak mahkûmları zorlamaktadır. Güvenlik tedbirleri artık paranoya haline gelmiştir ve güvenlik gerekçesiyle mahkûmların hakları ihlal edilmektedir. Bu nedenle, mahkûmlarda bedensel rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Memurlar bile bu güvenlik paranoyasından rahatsızlıklarını belirtmektedirler. Daha fazlasını oku…

F Tipi – Tecrit Koşullarında Fizyolojik Hastalıklar ve Psikolojik Rahatsızlıklar Dört Kat Arttı

Cezaevlerinde insanlar kanserden ölüyor, ölümcül hastalıklara yakalanan tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılmayıp hücre ve revirlerde tutuluyorlar. Kendilerine bakmakta zorlanan felçliler ve Korsakoff hastalarıysa cezaevlerindeki dramı gözler önüne seriyorlar. Daha fazlasını oku…

Helsinki Yurttaşlar Derneği: F-Tipi Cezaevlerinde Tecrit Uygulaması Bitirilsin!

12 Haziran 2001 1 yorum

Helsinki Yurttaşlar Derneği bu konuda bugüne kadar benzer çözüm önerileri sıralayan insan hakları kuruluşları, barolar, tabip odaları ve aydınların taleplerine katılarak, açlık grevlerini bir an önce sona erdirecek önlemlerin hükümetçe alınmasını talep ediyor.
Türkiye herkesin vicdanını yaralayacak yeni ölümlerle sarsılmamalı…

  1. F-tipi cezaevlerinde yasal ve idari düzenlemelerle bir ve üç kişilik tecrit uygulamasına son verilmeli;
  2. Sağlık sorunu olan tutuklu ve mahkumların zorla tedavi uygulamasına başvurulmaksızın hekim kontrolünde tedavileri sağlanmalı;
  3. 19 Aralık 2000 tarihli ‘Hayata Dönüş’ ve daha önce cezaevlerine yönelik yapılan operasyonlardaki, idare, jandarma ve emniyet güçlerinin yasa dışı uygulamaları ve aşırı güç kullanımı bağımsız inceleme sonucu ivedilikle yargı aşamasına getirilmeli;
  4. F-tipi ve diğer cezaevleri, ivedilikle bünyelerinde sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı bağımsız konseylerin inceleme ve denetimlerine açılmalı;
  5. Cezaevleri sorununu gündemlerine alarak çözüm arayışına giren, önerilerde bulunan ve çalışma zeminlerini uluslararası ve ulusal anlaşma ve yasalardan alan sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri üzerindeki adli ve idari baskılar kaldırılmalı…

Daha fazlasını oku…