Arşiv

Archive for the ‘TTB’ Category

Psikolog Baykal: F Tipi Cezaevleri Kapatılmalı

Klinik psikolog doktor Türkcan Baykal’ın F Tiplerinde “Ne yapılmalı” sorusuna yanıtı kısa: “Kapatılmalı. Olmuyorsa, insani koşullara dönüştürmeli. Tecrit ruhsal, toplumsal, bedensel sağlığın devlet eliyle zedelenmesi, açık bir insan hakları ihlalidir. Bilime kulak verilmeli.” Daha fazlasını oku…

Reklamlar

Tecrit ve F Tipi İnsanlık Ayıbı

Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen ‘F Tipi cezaevi’ sorunu Türk Tabipler Birliği, Barolar Birliği, Türkiye Makina Mühendisleri Birliği ve Sendika temsilcilerinin katıldığı toplantıda masaya yatırıldı. Daha fazlasını oku…

F Tipi’ne ortak tavır

TTB Merkez Konseyi, TMMOB, KESK ve DİSK, F Tipi cezaevlerinde uygulanan ‘tecrit/tretman’ modeline son verilmesi için ortak deklarasyon yayınladı. Sözkonusu kurumlar, tecrit sorununda muhatap olduklarını belirtti. Yeni Özgür Politika Daha fazlasını oku…

F Tipi Cezaevlerine İlişkin Türk Tabipler Birliği Raporu

ttb Adalet Bakanlığı tarafından 1997 yılında projelendirilen ve kamuoyunda uzun süredir “Hücre Tipi Cezaevi“ olarak tartışılan “Yüksek Güvenlikli Cezaevleri“ TTB İnsan Hakları Kolu tarafından 1997 yılında düzenlenen “Cezaevleri Sempozyumu“ nda “Hücre Tipi Cezaevi“ alt başlığı altında tıbbi boyutlarıyla tartışılmış ve izolasyonun insanın psişik ve fizik yapısı üzerinde yaratacağı ciddi tahribatlarından dolayı sempozyum sonuç bildirgesinde “ Hücre Tipi Cezaevi“nin tıbbi açıdan sakıncalı olduğu belirtilmiştir.

  • F Tipi Cezaevleri hücre tipi cezaevleridir.
  • İnsanın ruh ve beden sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratacağının bilimsel olarak ortaya konulmuş olması,
  • Sosyo-kültürel yapı ve gelenekle çelişki oluşturması,
  • Dayandığı yasal düzenlemenin hukuka aykırılığı ve ortadan kaldırılması konusunda Adalet Bakanı da dahil tüm hukuk çevrelerinin mutabakatının olması,
  • İnsan haklarına aykırı bir uygulama olması nedenleriyle F Tipi Cezaevleri kabul edilemez.
  • İnşaatı sürmekte olan F Tipi Cezaevleri çalışmaları durdurulmalıdır.
  • Cezaevleri, infaz sistemi ve hukuk sistemi ile bütünlük içinde ele alınarak değerlendirilmeli , insan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine uygun çözümler üretilmelidir.
  • Sağlık birimleri gerek personel gerekse donanım olarak desteklenmelidir.
  • Cezaevleri denetiminde başta meslek kuruluşları ve insan hakları örgütleri olmak üzere ilgili kuruluşların yeralacakları şekilde yasal düzenlemeler yapılmalıdır
  • Bu amaçla , ilgili Bakanlıkların yanı sıra Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ve İnsan Hakları kuruluşları olmak üzere gerekli katılımla ulusal düzeyde bir çalışma grubu oluşturulmalıdır.

Daha fazlasını oku…